20 Inch Darkrock Marvel Frame

5,700,000

Thông tin chi tiết:

  • Khóa cọc yên 34mm
  • Cốt yên 31.6mm
  • Ống ngang 527.2mm
  • Ống đứng 405 mm
  • Chất liệu thep CRMO
  • Ngàm phanh chuẩn Flat mount
  • Trục chuẩn TA ( 100/142mm ) đường kính 12mm
  • Max sz lốp trơn 20×2.4

Hàng bán ra bao gồm trục chuẩn M12 100/142 trước sau, pad cùi đề 

5700000

20 Inch Darkrock Marvel Frame

Trong kho