Trang bị đi xe đạp touring, cho các buổi dã ngoại, cắm trại

Trang bị đi xe đạp touring, cho các buổi dã ngoại, cắm trại ngoài trài với phương tiện sử dụng là xe đạp, bao gồm , quần áo, giầy, dép, túi xe đạp Ortlieb và những thương hiệu khác, mũ bảo hiểm…


Trang bị đi xe đạp touring, cho các buổi dã ngoại, cắm trại ngoài trài với phương tiện sử dụng là xe đạp, bao gồm , quần áo, giầy, dép, túi xe đạp Ortlieb và những thương hiệu khác, mũ bảo hiểm...