Pedal/ Bàn đạp là những phụ tùng không thể thiếu của Darkrock hay 1 chiếc xe đạp touring darkrock đường dài, có nhiều loại khác nhau kèm màu sắc khác nhau

Pedal/ Bàn đạp là những phụ tùng không thể thiếu của Darkrock hay 1 chiếc xe đạp touring darkrock đường dài, có nhiều loại khác nhau kèm màu sắc khác nhau

-4%
-11%

Pedal/ Bàn đạp là những phụ tùng không thể thiếu của Darkrock hay 1 chiếc xe đạp touring darkrock đường dài, có nhiều loại khác nhau kèm màu sắc khác nhau