Bánh bộ/ Wheelset

Bao gồm .Bánh bộ/ Wheelset/ hub/ trục bánh xe đạp/ Rim/ Căm/ Vành/ Niềng/ săm/ lốp xe


Bao gồm .Bánh bộ/ Wheelset/ hub/ trục bánh xe đạp/ Rim/ Căm/ Vành/ Niềng/ săm/ lốp xe