Yên xe đạp/Saddle là 1 trang bị không thể thiếu trên 1 chiếc xe đạp , được đến từ nhiều thương hiệu khác nhau và vật liệu khác nhau, Da bò và nhựa sẽ là chủ yếu

Yên xe đạp/Saddle là 1 trang bị không thể thiếu trên 1 chiếc xe đạp tour , được đến từ nhiều thương hiệu khác nhau và vật liệu khác nhau, Da bò và nhựa sẽ là chủ yếu, Darkrock vietnam luôn đồng hành cùng bạn


Yên xe đạp/Saddle là 1 trang bị không thể thiếu trên 1 chiếc xe đạp , được đến từ nhiều thương hiệu khác nhau và vật liệu khác nhau, Da bò và nhựa sẽ là chủ yếu