SENSAH SRX 1*11 Gravel Cycling

4,900,000

Các bộ sản phẩm đầy đủ bao gồm:

  • Trong hộp:
  • 2x Cần số/cần phanh phải, cần phanh trái bao gồm cả cáp bánh răng.
  • Cùi đề sau cassette 11-46T
  • SRX (tối đa 52t)
  • Crankset

4900000

SENSAH SRX 1*11 Gravel Cycling

SENSAH SRX 1*11 Gravel Cycling/ Truyền động sensah SRX 1*11 xe sỏi

Trong kho