Gồm tay số, củ đề, đùi đĩa, xích, líp...

Gồm tay số, củ đề, đùi đĩa, xích, líp… shimano, hoặc những thương hiệu khác, sram , sensha… những cấp số truyền động và tỷ lệ số truyền tốt.


Gồm tay số, củ đề, đùi đĩa, xích, líp...