Seaboard CX05 gravel bike touring

21,500,000

Thông tin chi tiết:

  • Khung xe đạp Seaboard CX05
  • Bánh bộ Thru-axle 12*100mm trước sau 12*142mm
  • Phanh cơ dầu IIIpro
  • Ghidong handlebar UNO Gravel loe độ mở hẹp nhất 400mm tiến xa đến 560mm
  • Yên xe , cọc yên, khóa cọc yên… ( và nhiều chi tiết nhỏ do darkrock cung cấp ).
  • Gruopset SENSAH 1*11

21500000

Seaboard CX05 gravel bike touring

Trong kho