Melovelo xe đạp 20 inch

16,900,000

Mevelo xe đạp 20 inch

  • Bánh bộ Thru axle coer power
  • Khung Mevelo 20 inch hỗ trợ lốp xe lên đến 20*2.4 ( bánh lớn ) . Nhiều vị trí bắt lỗ phụ kiện.

 

16900000

Melovelo xe đạp 20 inch

Trong kho